Find vej til os

Følg Skansevej og fortsæt via Sydhavnsvej.
Kør hen til porten (markeret med en grønt plet på kortet) til Tværmolen, og find standeren med samtaleanlægget, som er placeret lige overfor Lodsstationen.
Vælg med pilene Borngros Distribution eller Ø-Kompagniet med pilene og tryk på klokken.

Alternativt kontakt os på telefon, når I er ankommet.

OBS: Kør IKKE ned ad Fiskerivej, da vi ikke kan åbne porten forenden af denne.